To Έργο

To Έργο

pexels-matheus-bertelli-799443

Το έργο ERICA στοχεύει στην ανάπτυξη της υπηρεσίας Electric Carsharing και την διάθεσή της αρχικά στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την  Κέρκυρα.

Ένας από τους σημαντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής των μεταφορών,  είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης γιατί αποτελεί βασικό εργαλείο για την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση αλλά και για μεταφορές με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Για να ενισχύσουν την τάση προς την ηλεκτροκίνηση, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προχωρούν στην διάθεση νέων μοντέλων ηλεκτρικών οχημάτων, το κόστος απόκτησης τους όμως είναι υψηλό.

Έτσι ο συνδυασμός της ηλεκτροκίνησης με συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων (Car Sharing) μοιάζει να είναι η ιδανική λύση για περιβαλλοντικά καθαρές αλλά και οικονομικά βιώσιμες αστικές  μετακινήσεις.

Τα συστήματα κοινής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων Electric Car Sharing διαμορφώνουν νέες προοπτικές και μπορούν να παρέχονται από εξελιγμένα επιχειρηματικά μοντέλα που αναπτύσσει η βιομηχανία της ενοικίασης αυτοκινήτων πανευρωπαϊκά.

Η επιτυχής λειτουργία ενός συστήματος Electric Car sharing, προϋποθέτει την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων στον σχεδιασμό και την διαχείριση τους. Το έργο ERICA στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος που ενδείκνυται για εφαρμογή σε κάθε πόλη, και η αξιοποίησή του στην πόλη της Κέρκυρας, μια περιοχή που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες και μάλιστα ιδιαίτερα σε περιόδους τουριστικής αιχμής μοιάζει ιδανική.

Τα συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων και μάλιστα ηλεκτρικών είναι ευέλικτα και μπορούν να προσαρμόζονται στις διακυμάνσεις της ζήτησης.

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου ERICA

Ένας σημαντικός στόχος πολιτικής των μεταφορών, ιδιαίτερα εντός της Ευρώπης, είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Θεωρείται βασικό μέτρο για την επίτευξη  μεταφορών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και ενεργειακής κατανάλωσης.

Αν και η αυτοκινητοβιομηχανία προχώρησε γρήγορα στην ανάπτυξη και τη διάθεσή τους η εισαγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων στους χρήστες είναι χαμηλή λόγω κυρίως του υψηλού κόστους απόκτησης.

Έτσι ο συνδυασμός της ηλεκτροκίνησης με συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων (Car Sharing) αποτελεί την ιδανική λύση για καθαρές αλλά και βιώσιμες λύσεις εξυπηρέτησης της αυξανόμενης ζήτησης αστικών μετακινήσεων.

Τα συστήματα κοινής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων (Electric Car Sharing) διαμορφώνουν νέες προοπτικές βιώσιμης μετακίνησης και μπορούν να παρέχονται από εξελιγμένα επιχειρηματικά μοντέλα που αναπτύσσει η βιομηχανία της ενοικίασης αυτοκινήτων πανευρωπαϊκά.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν μία καλύτερη εναλλακτική σε σχέση με το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, καθώς ούτε οι μετακινούμενοι επιβαρύνονται με το κόστος κτήσης αλλά ούτε και η κοινωνία με τα “περιβαλλοντικά κόστη” που συνεπάγεται η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων. Επιπλέον, είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Η αξιοποίηση τους σε περιοχές που συγκεντρώνουν επισκέπτες σε περιόδους τουριστικής αιχμής διερευνάται σε αστικές περιοχές της Ευρώπης.

Τα ηλεκτρικά οχήματα διαμοιρασμένης χρήσης είναι επίσης κατάλληλα για την υλοποίηση του τελευταίου τμήματος της μετακίνησης (Last mile) σε πλήρη συνδυασμό με δημόσιες συγκοινωνίες, το βάδισμα και το ποδήλατο.

Έτσι μπορούν να αναδειχθούν κομβικής σημασίας στην διαμόρφωση αποτελεσματικών συστημάτων συνδυασμένων αστικών συγκοινωνιών. Πράγματι, σε περισσότερες από χίλιες πόλεις του εξωτερικού τα συστήματα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά στις δημόσιες συγκοινωνίες, προσφέροντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα, καθώς δεν δεσμεύονται από χρονοπρογραμματισμό υπηρεσίας και σταθερές διαδρομές.

Το έργο ERICA στοχεύει στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντος & υπηρεσίας Electric Car-sharing αρχικά στην Ελλάδα και μελλοντικά στο εξωτερικό που θα παρέχει τεχνολογικά υποστηριζόμενη λύση σε κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα εισόδου στην αγορά τέτοιων συστημάτων.

Η επιτυχής λειτουργία των συστημάτων αυτών προϋποθέτει την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την διαχείριση τους και διαφέρουν σημαντικά αναλόγως του τύπου του συστήματος. Το έργο ERICA στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας όλων των τύπων αλλά και στην υποστήριξη της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε σχέση με την επιλογή του τύπου συστήματος electric car sharing που ενδείκνυται για κάθε εφαρμογή σε κάθε πόλη.

Το έργο ERICA με τις τεχνολογικές του λύσεις θα υποστηρίζει τρείς διαφορετικούς τύπους συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων που είναι οι εξής:

Round Trip

στα συστήματα αυτά το όχημα επιστρέφεται στον σταθμό από τον οποίο ξεκίνησε η μετακίνηση. Η διαχείριση τους είναι σχετικά εύκολη, αλλά υστερούν ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

One Way

η μετακίνηση στα συστήματα αυτά μπορεί να εκκινήσει και να τερματίσει σε οποιουσδήποτε σταθμούς. Τυγχάνουν μεγαλύτερης αποδοχής από τους χρήστες, αλλά δημιουργούν απαιτητικότερες διαδικασίες εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης.

Free floating

αυτά τα συστήματα λειτουργούν χωρίς σταθμούς και κρατήσεις. Προσφέρουν στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά μικρότερη αξιοπιστία. Η διαχείριση των συστημάτων αυτών είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν ο στόλος των οχημάτων είναι ηλεκτροκίνητος.

Τέλος σημειώνεται ότι το έργο στοχεύει να συμβάλλει αφενός στην μετάβαση από την ιδιοκτησία στην κοινή χρήση οχημάτων και αφετέρου στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση βιώσιμων συστημάτων μεταφορών & κινητικότητας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

Για την ικανοποίηση των στόχων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία θα αποτελείται από

  • α) τεχνολογική εφαρμογή (app) που θα απευθύνεται στους χρήστες και θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων κοινής χρήσης και
  • β) πλατφόρμα (dashboard) υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε ζητήματα διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων που θα απευθύνεται στις εταιρείες που θα τα παρέχουν και θα εκμεταλλεύονται αυτά τα συστήματα αλλά και τρίτους φορείς όπως δήμους και ερευνητικούς φορείς για να συμβάλουν στην καλύτερη μελέτη συμπεριφοράς χρηστών και σχεδιασμού υποδομών που αφορούν την ανάπτυξη των συστημάτων Electric Car Sharing.

Η ολοκληρωμένη αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία θα δύναται να εξυπηρετήσει όλους τους τύπους συστημάτων Car Sharing, ενσωματώνοντας συμβατικά και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Επίσης από το έργο θα προκύψει ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, το οποίο θα παρέχει πολύτιμες κατευθύνσεις στις τοπικές αρχές για ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων στην βιώσιμη αστική κινητικότητα και σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο της κοινής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Electric Car Sharing.

Όσον αφορά στην ολοκληρωμένη τεχνολογική εφαρμογή

Erica app θα παρέχεται στους χρήστες:

Παραλαβή και παράδοση του οχήματος

Δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την παραλαβή και παράδοση του οχήματος με χρήση τεχνολογικής λύσης που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του έργου η οποία δεν θα απαιτεί διαμεσολάβηση υπαλλήλου ή εγκατάσταση ειδικής κάρτας στο παρμπρίζ του οχήματος

Υπηρεσίες δρομολόγησης

Προσωποποιημένες υπηρεσίες δρομολόγησης, οι οποίες θα συνυπολογίζουν την κατάσταση φόρτισης του οχήματος και τις θέσεις διαθέσιμων σταθμών φόρτισης στην περιοχή αλλά και την εκτίμηση κατανάλωσης ενέργειας για τη παροχή της βέλτιστης διαδρομής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό του άγχους των χρηστών (Range Anxiety) και δόμηση εμπιστοσύνης για τη χρήση ηλεκτρικών Shared οχημάτων και αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την ενίσχυση χρήσης του συστήματος σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς οι τουρίστες σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ενήμεροι για τις δυνατότητες φόρτισης, στην περιοχή αλλά και για τον χρόνο που απαιτείται μέχρι να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημεία φόρτισης. Επιπλέον, μέσω της τεχνολογικής εφαρμογής θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την θέση και την πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα.

Επιπλέον επιδίωξη του συγκεκριμένου εγχειριδίου θα αποτελέσει  η προετοιμασία των τοπικών αρχών, ώστε να υποδεχθούν κατάλληλα επιχειρηματικές ενέργειες που πιθανόν θα εμφανιστούν στις περιοχές ευθύνης τους. Παρέχοντας κατευθύνσεις σε κρίσιμα ζητήματα, απώτερος σκοπός του εγχειριδίου είναι να συμβάλλει στην προώθηση και στην διείσδυση των συστημάτων κοινής χρήσης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στις ελληνικές πόλεις, συνεισφέροντας στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ελληνικά