Η Avis, από το 1946, αποτελεί παγκόσμια δύναμη στην ενοικίαση αυτοκινήτου σε κάθε σημείο του πλανήτη, εξελίσσοντας υπηρεσίες και διαδικασίες, αναβαθμίζοντας το στόλο και τις καλύψεις, ενσωματώνοντας καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες και ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται.

Το δίκτυό της, απαριθμεί 5.450 σταθμούς ενοικίασης σε όλο τον κόσμο και δίνει την δυνατότητα επιλογής εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της.

Η Avis δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1960 (OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε) και κατέχει την 1η θέση στην αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Με ένα δίκτυο από 80 σταθμούς ενοικίασης σε όλη τη χώρα, με στόλο που ξεπερνά τα 35.000 αυτοκίνητα και με εξειδικευμένο προσωπικό 500 ανθρώπων, η Avis καλύπτει ανάγκες ενοικίασης οχημάτων στον κλάδο της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Rent a Car) και στον κλάδο της Μακρόχρονης ενοικίασης (Leasing), ενώ παράλληλα εξειδικεύεται στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Ο ισολογισμός της εταιρείας ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ τα ετήσια έσοδά της ξεπερνούν τα 180 εκατ. ευρώ. Επιχειρηματικά κατέχει το master franchise της Αvis, της Budget Rent a Car και της Payless Car Rental για όλη την Ελλάδα.

Τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:

Rent A Car: Βραχυχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτου από μία ημέρα έως ένα χρόνο.

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων.

Leasing: Μακροχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτων, που απευθύνεται σε εταιρίες ανεξαρτήτως νομικής μορφής αλλά και σε ιδιώτες.

Μίσθωση ιδιωτικών φορτηγών έως 3,5 τόνους

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ

 “We try Harder”, είναι η υπογραφή από την έναρξη της λειτουργίας της Avis, η οποία δηλώνει ως κύριο σκοπό την παροχή με συνεχή βελτίωσή τους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, προσπαθεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες, προσφέροντας νέα, ευέλικτα προϊόντα και μοναδικές εμπειρίες αυτοκίνησης.

KAINOTOMIA – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης της Avis στην ελληνική αγορά, μετά από μια αποδοτική χρονιά το 2018, αναμένει αύξηση μεγεθών και το 2019 κατά 4-5%, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών καλύπτοντας τους μεγάλους τομείς: Rental on-demand, connected cars και car sharing, electric mobility.

Το νέο μοντέλο ενοικίασης το οποίο έχει ήδη αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Avis να εφαρμοσθεί άμεσα θα είναι η παροχή υπηρεσιών car sharing σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα με έναρξη το 2019. Το μοντέλο αυτό θα προσφέρει νέες υπηρεσίες όπως ενοικίαση οχήματος με χρονοχρέωση, για μικρές αποστάσεις πχ. 5-10 χλμ και κράτηση της τελευταίας στιγμής «last minute».

Στις πρώτες επιλογές πόλεων για ανάπτυξη υπηρεσιών car-sharing συγκαταλέγεται και το νησί της Κέρκυρας, στο οποίο η Avis λειτουργεί με δυο υποκαταστήματα από το 2002 και με ένα διευρυμένο στόλο και 15-16 άτομα προσωπικό. Τα υποκαταστήματα της Κέρκυρας λειτουργούν σε ετήσια βάση διότι πέρα από το τουριστικό ενδιαφέρον στο νησί υπάρχει και υψηλή επιχειρηματική δραστηριότητα και τους 12 μήνες. Η επιλογή λοιπόν της Κέρκυρας για την ανάπτυξη υπηρεσιών car-sharing περιλαμβάνεται στους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ AVIS ΣΤΟ ΕΡΓΟ ERICΑ

 Η ανάπτυξη υπηρεσιών car-sharing είναι στους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας.     Ο στόλος της Avis στην Ελλάδα σήμερα, σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι της τάξεως του 0,1% επί του συνόλου των οχημάτων της και ο στόχος της είναι να αυξηθεί  5% στην επόμενη τριετία. Τα αποτελέσματα του έργου για την ηλεκτροκίνηση και ιδιαίτερα για την κοινή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων θα εφαρμοσθούν άμεσα σε οχήματα του στόλου της Avis και η εταιρία θα κάνει χρήση των μελετών του έργου όπως π.χ. βέλτιστης ανάπτυξης δικτύου φορτιστών, βελτίωσης των pricing models της υπηρεσίας electric car sharing, αλλαγή της νοοτροπίας του ιδιοκτησιακού τρόπου των ιδιωτικών οχημάτων, συμβολή στην στόχων των smart-cities και της συμφωνίας του Παρισιού για την προστασία του περιβάλλοντος  κ.α.

Η Avis αναπτύσσοντας μέσω του έργου ERICA, πρώτη στην Ελλάδα, υπηρεσίες κοινής χρήσης οχημάτων, θα αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ιδιαίτερα δε η άμεση ανάπτυξη ανάλογων υπηρεσιών κοινής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων θα την εδραιώσει σε πρωτοποριακό επίπεδο τουλάχιστον επιπλέον και στον Ευρωπαϊκό χώρο υπηρεσιών της αυτοκίνησης. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι στόχοι λοιπόν του έργου ERICA αποτελούν συνιστώσες του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού της AVIS και η εταιρία υπολογίζει με την ανάπτυξη των καινοτόμων υπηρεσιών που ολοκληρωθούν ως ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα του έργου, σε μια αύξηση  άνω του 3% στον κύκλο εργασιών της.

Ελληνικά